Vexve/Naval

Dążenie do szeroko posuniętej optymalizacji funkcjonowania wszelkiego typu placówek produkcyjnych i przetwórczych jest naturalnym przejawem rozwoju technologicznego. Automatyka przemysłowa odpowiada za monitorowanie, sterowanie i nadzorowanie pracą wszelkiego rodzaju maszyn, co pozwala na znacznie lepszą koordynację wdrażanych procesów.

Bardzo ważną kwestią m.in. w ciepłownictwie jest samoistna regulacja ilości przepływu konkretnego czynnika w rurach. Odpowiadają za nią zawory regulacyjne. Modele przelewowe służą do dławienia, odprowadzając tym samym nadmiar cieczy. Znajdziesz tutaj także inne egzemplarze kulowe np. odcinające, które służą do całkowitego zatrzymania przepływu danego czynnika.

W branżach ciepłowniczych, energetycznych czy gazowniczych ważna jest trwałość wykorzystywanych elementów. Dlatego dużą popularnością cieszą się zawory kulowe ze stali nierdzewnej, które cechują się wysoką wytrzymałością na różnego rodzaje czynniki zewnętrzne. Z tego też tytułu, elementy wykonane ze stali nierdzewnej cieszą się największym popytem w obszarze automatyki przemysłowej.

  1. Przepustnice odcinające z potrójnym mimośrodem, uszczelnienie metal/metal

  2. Przepustnice odcinająco-regulacyjne z potrójnym mimośrodem, uszczelnienie metal/metal

  3. Zawory kulowe regulacyjne

  4. Zawory kulowe odcinające ze stali węglowej

  5. Zawory kulowe odcinające ze stali nierdzewnej