Vexve/Naval

  1. Przepustnice odcinające z potrójnym mimośrodem, uszczelnienie metal/metal

  2. Przepustnice odcinająco-regulacyjne z potrójnym mimośrodem, uszczelnienie metal/metal

  3. Zawory kulowe regulacyjne

  4. Zawory kulowe odcinające ze stali węglowej

  5. Zawory kulowe odcinające ze stali nierdzewnej